Nishikigawa Railway NT-3001


Nishikigawa-Seiryu Line 532D NT-3001 at Nishikicho 2019/6/15


Nishikigawa-Seiryu Line 531D NT-3001 between Shuchi-Kasagami and Minamigochi 2019/6/15


Nishikigawa-Seiryu Line 9521D NT-3001 between Yanaze and Nishikicho 2022/11/13


Nishikigawa-Seiryu Line 9524D NT-3001+NT-3003+NT-3002 at Kawayama 2022/11/13


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]