Type JR West KIYA143

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIYA143
KIYA143-2
KIYA143-3
KIYA143-7


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]