JR Shikoku KIKUHA32502


Ishinomaki Line No.9654 DE101180+KIHA185-26+KIKUHA32502 Between Maeyachi and Wakuya 2012/4/1


Yosan Line 8277D "Seto-Ohashi "Seto-Ohashi Anpan-man Torokko No.1" KIKUHA32-502+KIRO185-26 Utazu 2015/5/9


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]