JR East KIHA110-216


Shinetsu Line 2524D KIHA110-216+KIHA110-213 at Niigata 2012/1/3


Ban-Etsu-Sai Line 242D KIHA110-216+KIHA E120-6+KIHA E120-3+KIHA110-202+KIHA110-213 at Aizu-Wakamatsu 2019/12/21


Ban-Etsu-Sai Line 3222D the rapid "Agano" KIHA110-216+KIHA110-205+KIHA110-202 between Hideya Toyomi 2020/2/25


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]