JR East GV-E400-10


Sanyo Line No.8660 DE101743+H100-28+H100-29+H100-30+H100-31+H100-32+H100-33+H100-34+H100-35+H100-36+H100-37+H100-38+H100-39+GV-E400-10
56D the limited express "Super Hakuto No.6" HOT7021+HOT7056+HOT7043+HOT7036+HOT7022 at Kobe-Kamotsu-Terminal 2020/9/4


Tokaido Line No.8660 DE101743+H100-28+H100-29+H100-30+H100-31+H100-32+H100-33+H100-34+H100-35+H100-36+H100-37+H100-38+H100-39+GV-E400-10 between Motomachi and Sannomiya 2020/9/4


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]