Japanese National Railways KIHA402012 -> KIHA401002


Nikko Line 9838D the rapid "Kazekko Stove Nikko" KIHA401002+KIHA481541+KIHA48547+KIHA401001 between Nikko and Imaichi 2017/1/7


Karasuyama Line 8336D KIHA401002+KIHA401007 between Taki and Kobana 2017/2/10


KIHA401002 (Karasuyama Line 8332D) at Shimotsuke-Hanaoka 2017/2/10


the passenger cabin of KIHA401002 (Karasuyama Line 345D) 2017/1/13


the cab of KIHA401002 (Karasuyama Line 345D) 2017/1/13


[Diesel railcars] [Back] [Fans of DC65]