Japanese National Railways Series KIYA191

[Diesel railcars] [Fans of DC65]


Type KIYA191
KIYA191-3

Type KIYA190
KIYA190-3


Webmaster : Tadahisa Yoshioka (ROKU)
[Mail Form]